Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

W dniu 31 sierpnia 2014 r. w Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, odbyły się uroczystości w ramach obchodów 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.

Masowe deportacje Żydów z łódzkiego getta do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem trwały od stycznia do września 1942 r. i objęły ponad 72 tys. osób. Następnie na skutek decyzji o całkowitej likwidacji, w okresie od 23 czerwca do 15 lipca 1944 r. w dziesięciu transportach przewieziono, a następnie zamordowano w Kulmhof  7196 mieszkańców dzielnicy zamkniętej. Pozostałych ok. 68 tys. mieszkańców do 29 sierpnia wywieziono do obozu Auschwitz-Birkenau. Według różnych źródeł z łódzkiego getta ocalało jedynie 7–13 tys. osób.

Na uroczystościach upamiętniających byli obecni ocaleni z getta łódzkiego, m.in. Jehuda Widawski, oraz ich rodziny przybyłe z całego świata. Obecni byli również przedstawiciele organizatorów obchodów: Symcha Keller – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Marek Cieślik – wiceprezydent Łodzi, oraz Joanna Podolska – dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, a także zaproszeni goście: Uri Wizenberg – dyrektor zarządzający organizacji byłych mieszkańców Łodzi w Izraelu, Rico Mecklenburg –, drugi burmistrz Emden, oraz dr Rolf Uphoff – przewodniczący Archiwum Państwowego w Emden.

W imieniu gospodarzy gości przywitała dr Anna Ziółkowska, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Z historią tragicznych wydarzeń, jakie dotknęły społeczność żydowską przewiezioną do obozu zagłady Kulmhof, zapoznał uczestników dr Piotr Wąsowicz, kierownik Muzeum w Chełmnie nad Nerem. Uczestnicy obchodów złożyli pod pomnikiem w lesie rzuchowskim wieńce i zapalili znicze oraz chwilą milczenia uczcili wszystkie ofiary getta łódzkiego, które zginęły w obozie zagłady. Przemawiający podczas uroczystości goście mówili o zrozumieniu, tolerancji i szacunku, co jest wyraźnym przesłaniem dla ludzkości i historii.


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie