Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Deklaracja dostępności

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

·       Data publikacji strony internetowej: 1.01.2014

·       Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.06.2020

Strona internetowa

jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • brak mechanizmu pomijania bloków,
 • błędy walidacji HTML/CSS
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Kamil Janicki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63-271-94-47.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe
i tablety.

Została zaprojektowana w technice RWD (Responsive web design), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe

 • Przycisk Odtwórz                                                 P
 • Przycisk pauzy                                                     E
 • Przycisk stopu                                                      S
 • Przycisk zwiększania czcionki                             O
 • Przycisk zmniejszania czcionki                            U
 • Przycisk reset                                                       R
 • Domyślny przycisk o wysokim kontraście          H
 • Alternatywny przycisk 2 o wysokim kontraście  J
 • Alternatywny przycisk 3 o wysokim kontraście  K
 • Przycisk dysleksji                                                 D
 • Przycisk odcieni szarości                                     G
 • Przycisk zwiększania odstępów                           M
 • Przycisk zmniejszania odstępów                          N
 • Powiększony kursor                                             W
 • Przejdź do treści                                                   C
 • Zminimalizowany pasek narzędzi                        L

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

30.12.2020

 

DOSTĘPNOSĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem:

Chełmno 59A,

62-660 Dąbie

oraz

Miejsce Pamięci w Lesie Rzuchowskim

 

Otoczenie i wejścia do budynków:

Teren Muzeum: 

Wejście na teren Muzeum znajduje się pod adresem Chełmno 59A, od strony drogi wojewódzkiej nr 473 na trasie Dąbie-Koło. Od chodnika przy drodze wojewódzkiej do furtki wejściowej prowadzi wyłożona kostką brukową droga. Furtka wejściowa otwarta jest w godzinach funkcjonowania Muzeum, obok znajduje się brama wjazdowa, która jest zamknięta. 

Bezpośrednio za furtką znajduje się nieczynny dla zwiedzających parking wewnątrz muzealny, którego nawierzchnia przystosowana jest do poruszania się (kostka brukowa). Przy parkingu znajduje się budynek ochrony oraz punktu obsługi zwiedzających, do którego nie można dostać się samodzielnie na wózku inwalidzkim ze względu na stopnie.

Niedaleko parkingu znajduje się również posiadający dwa wejścia główny budynek Muzeum. Do obydwu wejść prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Wejście od strony parkingu prowadzi do części biurowej budynku, natomiast wejście znajdujące się kawałek dalej (za rogiem budynku) prowadzi do części wystawienniczej, gdzie znajduje się hol, wystawa stała oraz sala edukacyjna. Osoby niepełnosprawne ruchowo (również na wózkach inwalidzkich) mogą wejść do budynku bez przeszkód przez obydwa wejścia.

Naprzeciw wejścia do części wystawienniczej znajduje się zawierający wystawę stałą budynek spichlerza do którego prowadzi wyłożony kostką brukową chodnik. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jedynym utrudnieniem jest niewysoki próg, który można pokonać samodzielnie bądź z pomocą pracownika Muzeum.

W bliskim sąsiedztwie spichlerza znajdują się również ruiny pałacu, do których dostęp również zapewnia chodnik. Nad ruinami znajduje się specjalny mostek umożliwiający zwiedzenie tego miejsca. Wejście na mostek nie posiada przeszkód dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym na wózkach inwalidzkich).

 

Teren Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim 

Na teren Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim (teren otwarty) można dostać się od strony drogi wojewódzkiej nr 473 (trasa Koło-Dąbie) przy której umieszczony jest ogólnodostępny parking. Przy parkingu znajduje się budynek Muzeum, który ma jedno wejście od strony parkingu. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym na wózkach inwalidzkich). W budynku znajduje się sala konferencyjna, toaleta oraz pomieszczenie gospodarcze, jest on jednak czynny jedynie okazjonalnie, w czasie uroczystości odbywających się na terenie Miejsca Pamięci. Pozostała część terenu Miejsca Pamięci zawiera szereg upamiętnień, do których dostęp zapewnia utwardzona nawierzchnia (droga betonowa bądź utwardzone ścieżki). Niewielka ilość tablic informacyjnych na terenie Miejsca Pamięci. 

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

Na terenie Muzeum istnieje możliwość skorzystania z parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych oraz autokarów, na którym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Na terenie Miejsca Pamięci brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość korzystania z parkingu ogólnodostępnego dla samochodów i autokarów. 

 

Toalety

W Muzeum znajduje się sześć toalet, spośród których jedna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Miejsca Pamięci znajdują się cztery toalety, spośród których jedna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toalety są jednak czynne okazjonalnie w czasie uroczystości na terenie Miejsca Pamięci.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

W Muzeum dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo są dwie wystawy stałe zlokalizowane w sali wystawienniczej na parterze budynku oraz w budynku spichlerza. Dostępne do zwiedzenia są również ruiny pałacu (specjalnie zbudowany mostek o płaskiej nawierzchni oraz zaopatrzony w barierki) oraz wystawy czasowe zlokalizowane przy chodniku na terenie Muzeum.

Na terenie Miejsca Pamięci dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest szereg upamiętnień (pomniki, Ściana Pamięci) oraz miejsc związanych z Obozem Zagłady (relikty krematoriów, zarysy masowych mogił), do których prowadzi utwardzona nawierzchnia (droga betonowa bądź utwardzone ścieżki).

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W Muzeum oraz na terenie Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

 

Udogodnienia dla osób starszych

Na terenie Muzeum oraz Miejsca Pamięci ustawiono ławki do odpoczynku.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Muzeum nie oferuje strefy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych.

Brak toalety z przewijakiem.

 

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 


Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie