Ułatwienia dostępu

Zwiedzanie


Image

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

 

Uprzejmie informujemy, że muzeum jest nieczynne w następujące dni ustawowo wolne od pracy:
1 i 6 stycznia, Święta Wielkanocne, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia

 

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

images/Zwiedzanie/Wizyta młodzieży czeskiej w Muzeum
Image

Opłaty

Od dnia 1.06.2022 roku wprowadza się następujące opłaty:

za usługi przewodnickie:

w jęz. polskim

osoby indywidualne 20 zł/osoba
grupy zorganizowane (powyżej 5 osób) 150 zł

 

w jęz. angielskim

osoby indywidualne 30 zł/osoba
grupy zorganizowane (powyżej 5 osób) 250 zł

Dojazd

Z Koła lub Łodzi liniowymi autobusami
Autostrada A2 – zjazd w Dąbiu
Droga 92 – zjazd w Kole w kierunku Dąbie – Uniejów

Wstęp na terem Muzeum oraz zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Ze względu na szczególny charakter miejsca, w trosce o merytoryczną poprawność przekazywanej wiedzy teren można zwiedzać pod opieką pracownika Muzeum. Istnieje możliwość złożenie dobrowolnego datku na rzecz instytucji bezpośrednio w placówce. Po wcześniejszym ustaleniu możliwym jest oprowadzanie w języku angielskim.

Muzeum otwarte jest zgodnie z ustalonym harmonogramem za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Poza godzinami otwarcia istnieje możliwość zwiedzania, wyłącznie po uprzedniej zgodzie kierownika placówki.

Ze względu na przekazywane treści zaleca się, aby dzieci i młodsza młodzież szkolna zwiedzała Muzeum pod opieką osoby dorosłej.   

Uprasza się o zachowanie powagi stosownej do charakteru miejsca oraz odpowiednie dostosowanie ubioru.

Na terenie ekspozycji i terenie muzealnym obowiązują następujące zakazy:  

  • dotykania eksponatów
  • hałaśliwego zachowania
  • używania otwartego ognia i palenie tytoniu
  • używania telefonów komórkowych w budynkach wystawienniczych 
  • poruszania się po terenie pojazdami silnikowymi
  • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników)
  • zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie