Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Edukacja

Działalność edukacyjna prowadzona przez Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez instytucję. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół różnego szczebla, studentów uczelni wyższych z Polski i zagranicy, a także różnych grup społecznych zainteresowanych tematyką Holokaustu i problematyką II wojny światowej. Jest realizowana w formie warsztatów, wykładów, projektów, wizyt studyjnych, spotkań ze Świadkami Czasu, stanowiąc uzupełnienie programów edukacyjnych realizowanych na różnych poziomach kształcenia. Walor edukacyjny mają również wszystkie wydarzenia upamiętniające i cykliczne, angażujące zarówno lokalną społeczność, jak i gości z zewnątrz.


Przedmiotem zainteresowania działań edukacyjnych Muzeum jest historia pierwszego niemieckiego obozu śmierci Kulmhof, a także polityka eksterminacyjna wobec ludności żydowskiej prowadzona przez III Rzeszę na terenie Kraju Warty na różnych etapach Zagłady, od pierwszych prześladowań w 1939 r. do ostatnich transportów ofiar z getta łódzkiego. Ze względu na silne powiązania historii obozu zagłady Kulmhof z historią Kujaw, Wielopolski i Ziemi Łódzkiej, ważny jest również aspekt historii regionalnej.

Zajęcia edukacyjne opracowywane są na podstawie bogatego materiału źródłowego, relacji wytworzonych przez ofiary obozu i świadków zbrodni, fotografii i filmów dokumentujących poszczególne etapy prześladowań Żydów, a także artefaktów archeologicznych – świadectw ziemi. Wszystkie źródła, w swej akumulacji, tworzą nieprawdopodobny obraz cierpienia zarówno w wymierzę osobistym, jak i zbiorowym, podlegają głębokiej refleksji humanistycznej. Świadectwa Kulmhof, będące pierwszymi zapisami Zagłady, stanowią bowiem unikatowy głos w rozważaniach o Holokauście.

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne

 • Kulmhof – historia pierwszego niemieckiego obozu śmierci
 • SS-Sonderkommando Lange i jego działalność w Kraju Warty – preludium Kulmhof
 • Zagłada Żydów w Kraju Warty – od eksterminacji pośredniej do Kulmhof
 • Niewiarygodne obrazy cierpienia. Dramat ofiar Kulmhof w świetle świadectw archiwalnych
 • Deportacja Romów i Sinti z Litzmannstadt Getto do obozu śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Dzieci z Lidic i Ležaków – ofiary Kulmhof
 • Cichy bohater z Chełmna nad Nerem. Stanisław Kaszyński wobec eksterminacji Żydów w niemieckim obozie zagłady Kulmhof
 • Zakładnicy polscy zamordowani w 1939 r. – pierwsze ofiary Lasu Rzuchowskiego

Warsztaty

 • Dwie twarze getta. Godność i człowieczeństwo w „dzielnicy zamkniętej”
 • Prawa dziecka wczoraj i dziś. Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Getto
 • Listy z Kraju Warty do getta warszawskiego z przełomu 1941 i 1942 r.
 • Prośba i pamięć. Testament ostatnich więźniów obozu zagłady Kulmhof 
 • Symbole Holokaustu. Ostatnie słowa Ofiar...
 • „Obrazy mimo wszystko". Fotografia Zagłady
 • Filmowe impresje o czasie Zagłady. Sztuka filmowa jako forma upamiętnienia Holokaustu 

Wykłady

 • Getta prowincjonalne w Kraju Warty
 • Źródła archiwalne i archeologiczne do dziejów niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w edukacji o Holokauście
 • SS-Sonderkommando Kulmhof. Sprawcy zbrodni
 • Zagłada Romów i Sinti - zapomniany Holokaust
 • Dzieje niepamięci. Powojenne losy terenu byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Przedstawić świat nieprzedstawialny. Poetyka Holokaustu jako nowe doświadczenie literackie po II wojnie światowej

 

 

Jednodniowy pobyt studyjny

Celem pobytu studyjnego jest zapoznanie jego uczestników z historią pierwszego niemieckiego obozu śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, jego znaczeniem w polityce eksterminacyjnej względem ludności żydowskiej prowadzonej przez III Rzeszę, a także historią upamiętnienia miejsca po  byłym obozie zagłady i współczesną działalnością Muzeum. W planie pobytu studyjnego znajduje się zwiedzanie miejsca pamięci z przewodnikiem, wykład i warsztaty przygotowane przez pracowników Muzeum oraz pokazy filmowe.

 

Workcamp

Dwutygodniowy pobyt wolontariacki międzynarodowej grupy młodzieży. Uczestnicy warsztatów poznają historię miejsca pamięci m.in. poprzez pracę z zabytkami archeologicznymi znajdującymi się w kolekcji Muzeum i różnego typu prace porządkowe wykonywane na obszarze dawnego parku dworskiego oraz w lesie rzuchowskim. Młodzież uczestniczy także w prelekcjach, projekcjach filmowych przybliżających historię obozu śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Holokaustu, a także w wyjazdach edukacyjnych do miejsc, które pozostają związane z tragiczną historia miejsca po byłym obozie zagłady.


Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie