Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Grudzień – Odezwa do naszych braci!

Grudzień – Odezwa do naszych braci!

Odezwa do naszych braci! to nieznany w historiografii bezcenny dokument, sporządzony przez ostatnich więźniów przetrzymywanych na terenie obozu zagłady w Chełmnie w latach 1944–1945, tuż przed  jego ostateczną likwidacją.

 

Ten wyjątkowy dokument, wraz załączoną niewielką, metalową puszką, Muzeum otrzymało od anonimowego darczyńcy w 2018 r. Rękopis przekazano następnie do pracowni konserwatorskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu celem podjęcia prac badawczych, a następnie konserwacyjnych i restauracyjnych. Badania, prowadzone pod kierunkiem konserwator Agnieszki Zięby, potwierdziły autentyczność rękopisu, pozwalając poznać jego formę i treść. Ze względu na znaczne ubytki materiału piśmienniczego odczytanie zapisu możliwe było jedynie w sposób fragmentaryczny. Treść dokumentu jest zbliżona do znanej od 1945 r. Odezwy do naszego przyszłego narodu. Podobieństwo sugeruje również tytuł odnalezionej zapiski. Obydwa teksty są datowane na 1 grudnia 1944 r. Jest bardzo prawdopodobne, że sporządziła je ta sama osoba.  

Obiekt jest przechowywany w zbiorach Muzeum w Chełmnie.

Ten wyjątkowy dokument, ujawniony tak wiele lat po wojnie, jest kolejnym przejmującym świadectwem losu ostatnich więźniów obozu, którzy za pomocą prostych słów, próbowali nazwać i zapisać swój los.

Tekst dokumentu został wydany w najnowszej publikacji muzealnej autorstwa Małgorzaty Grzanki i Agnieszki Zięby „Nazwali to, że biorą na robotę… Dokumenty osobiste więźniów niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie” poświęconej dokumentom sporządzonym przez żydowskich robotników przymusowych w obu okresach funkcjonowania obozu
(1941–1943, 1944–1945). Publikacja dostępna będzie w Muzeum od 9 grudnia.

Kilkuzdaniowy tekst został napisany w języku polskim, ołówkiem, jednostronnie, na kartce o wymiarach 14 x 20 cm. Fotografia przedstawia stan po konserwacji.


szkło, 7,8 x 4 x 2,5 cm, jama śmietniskowa nr 1 Myśląc o kwietniowych obchodach 81. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie, obiektem miesiąca nawiązującym do przedwojennej Warszawy i jej

materiał, guma, jama śmietniskowa 4, nr inw. MOK/CH/1430 Najbardziej przejmującymi personalnymi świadectwami Zagłady, manifestującymi niewyobrażalny wymiar niemieckiego okrucieństwa, są rzeczy należące do najmłodszych ofiar

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie