Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Marzec – Odznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet

Marzec – Odznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet


 

wym. ok. 2 x 2 cm, mosiądz, wykop F/98

Prezentowana odznaka przypomina o największej kobiecej organizacji paramilitarnej z okresu II RP. Początki idei Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK) sięgają 1922 r., gdy Wojsko Polskie z braku środków finansowych rozwiązało Ochotniczą Legię Kobiet. Kombatantki pierwszej wojny światowej i walk o granice pragnęły nadal uczestniczyć we wzmacnianiu i współtworzeniu niepodległej Rzeczypospolitej.

W tym samym roku utworzono przy III Oddziale Sztabu Generalnego WP – Referat Przysposobienia Rezerw Kobiecych, na którego czele stanęła por. Maria Wittek (późniejsza Komendantka Naczelna PWK). Praca w terenie i zaangażowanie przeszkolonych instruktorek doprowadziło do utworzenia w marcu 1928 r. Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (OPKdoOK).

Głównym celem Organizacji było przygotowanie kobiet poprzez zdobycie odpowiednich kwalifikacji do działań obronnych w kraju na wypadek wybuchu kolejnej wojny. Działania te miały głównie charakter pomocniczy, jak zastąpienie zmobilizowanych mężczyzn (ciążył na nich powszechny obowiązek służby wojskowej) w dotychczasowej pracy, społeczna samoobrona przeciwgazowa i przeciwlotnicza, czy pełnienie funkcji łączniczek i sanitariuszek.

Uczestniczką OPKdoOK mogła zostać każda obywatelka Polski do lat 18, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców i szkoły. Członkiniami rzeczywistymi były pełnoletnie po ukończeniu wymaganego przysposobienia do obrony kraju.

Odznaka z orłem stanowiła część umundurowania „pewiaczek” (nieoficjalna nazwa członkiń PWK), którego sposób noszenia określała instrukcja Naczelnej Komendantki. Pojawiały się głównie na patkach kołnierzowych bluz, kurtek, frenczy, płaszczy czy na nakryciach głowy. Napis PWK i obwódka tarczki emaliowane były na żółto, tło na granatowo. Odznaka znajduje się w zbiorach Muzeum w Chełmnie.

W obliczu nieuchronnej groźby wybuchu wojny, dzięki staraniom OPKdoOK w 1937 r. „przysposobienie” wprowadzono jako przedmiot obowiązkowy do żeńskich szkół średnich. Należy podkreślić, że udział w organizacji był dobrowolny, w swoich szeregach miała blisko 50 tys. członkiń. Wiele z nich uczestniczyło później w wojnie obronnej Polski z 1939 r. oraz działało w konspiracji.


szkło, 7,8 x 4 x 2,5 cm, jama śmietniskowa nr 1 Myśląc o kwietniowych obchodach 81. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie, obiektem miesiąca nawiązującym do przedwojennej Warszawy i jej

materiał, guma, jama śmietniskowa 4, nr inw. MOK/CH/1430 Najbardziej przejmującymi personalnymi świadectwami Zagłady, manifestującymi niewyobrażalny wymiar niemieckiego okrucieństwa, są rzeczy należące do najmłodszych ofiar

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie