Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Msza święta w intencji ofiar

Msza święta w intencji ofiar

5 września 2018 r. w lesie rzuchowskim odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary pierwszego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz wszystkie ofiary II wojny światowej.

Uroczystej homilii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Marek Raszewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Odczytano również list od rodziny Pochlebników z Izraela, potomków Michała Podchlebnika, jednego z ocalonych z Kulmhof.

W pierwszym na okupowanych ziemiach polskich niemieckim obozie zagłady Kulmhof zamordowano około 200 tysięcy Żydów, 4300 Romów i Sinti, dzieci czeskie z Lidic i Ležàków, nieokreśloną liczbę Polaków, w tym dzieci z Zamojszczyzny, duchownych, pensjonariuszy domów opieki z Włocławka.

Tegoroczna uroczystość przypadła w 76. rocznicę rozpoczęcia w getcie łódzkim tzw. wielkiej szpery.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości, oddając hołd pomordowanym, złożyli kwiaty przy Ścianie Pamięci, usytuowanej na kwaterze IV, miejscu największych mogił. W tym miejscu pan Leonard Śniadkiewicz reprezentujący Gminę Żydowska w Łodzi odmówił kadisz.

W upamiętnieniu wzięli udział duchowni różnych wyznań, przedstawiciele parlamentu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Władze samorządowe województwa wielkopolskiego reprezentował wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Na uroczystości byli obecni także przedstawiciela Prezydent Miasta Łodzi, lokalnych władz samorządowych, reprezentanci ambasad Republiki Czech i Republiki Austrii, członkowie Gmin Wyznaniowych Żydowskich z Łodzi, Poznania i Warszawy, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji kombatanckich, uczniowie i nauczyciele ze szkół różnego stopnia kształcenia, członkowie rodziny Stanisława Kaszyńskiego, a także mieszkańcy Chełmna.

Wrześniowe msze mają swoją kilkunastoletnią tradycję. W tym roku organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Chełmnie nad Nerem, ks. Grzegorz Grochowski.


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie