Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Objazd edukacyjny

Objazd edukacyjny

18 maja uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole pod opieką p. Mieczysława Wojtasika wzięli udział w zorganizowanym przez Muzeum objeździe edukacyjnym „Po śladach pamięci. Życie i zagłada żydowskich mieszkańców Ziemi Kutnowskiej”.

Celem objazdu było poznanie historii społeczności żydowskich z Kutna i Krośniewic, których kres istnienia nastąpił wiosną 1942 r. Wtedy to doszło do likwidacji gett w obydwu miastach, a ich mieszkańców deportowano do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i tam zamordowano.

Objazd rozpoczął się w Kutnie, gdzie przewodnikiem po szlaku pamięci o Żydach była p. Barbara Łuczak, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Na trasie spaceru znalazły się m.in. miejsce po osiemnastowiecznej synagodze, zniszczonej przez Niemców w 1940 r., obecnie symbolicznie upamiętnionej; cmentarz żydowski, budynek dawnego Gimnazjum Żydowskiego, willa przedsiębiorcy i społecznika Izaaka Holcmana. Szlak poprowadził przez ulicę Królewską, zamieszkaną przed wojną w większości przez Żydów.

Młodzież odwiedziła również teren dawnego getta, które utworzono w czerwcu 1940 r. w budynkach nieczynnej już wtedy cukrowni „Konstancja”. Przy pamiątkowej tablicy, poprzez złożenie symbolicznych zniczy, oddano hołd wszystkim więźniom getta.

Uczestnicy objazdu mieli również okazję zapoznać się z działalnością TPZK, które przywraca i utrwala pamięci o kutnowskich Żydach. Towarzystwo, wraz z gronem sympatyków i przy wsparciu władz miejskich, od kilkunastu lat podejmuje takie działania. Wydawane publikacje, organizacja uroczystości, podjęcie starań o renowację cmentarza żydowskiego to niektóre inicjatywy służące zachowaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości miasta.

Drugi etap objazdu obejmował odwiedzenie miejsc związanych z historią Żydów w Krośniewicach. O kilkusetletniej bytności tej społeczności w mieście przypominają dziś budynek dawnej synagogi i teren cmentarza. Na obszarze dawnego getta, które było usytuowane głównie przy ul. Kutnowskiej, odczytano relacje dokumentujące zagładę krośniewickich Żydów.

Wyjazd zorganizowany został z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. To już kolejny objazd edukacyjny szlakiem miejsc związanych z historią Żydów zamieszkujących przed wojną pogranicze Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej.


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie