Ułatwienia dostępu

Lekcje historii dla seniorów

Lekcje historii dla seniorów

Od stycznia do marca Muzeum realizowało projekt edukacyjny skierowany do grup senioralnych.

W cyklu wykładów pod wspólnym tytułem Prośba i pamięć. Wypełnienie testamentu ostatnich więźniów wzięli udział seniorzy skupieni wokół Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koninie, Klubu „Trzecia Zmiana” w Kole oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłodawie.

Projekt rozpoczęto w 73. rocznicę likwidacji ośrodka wykładem Listy z Kraju Warty – świadectwa Zagłady w Kulmhof dla grupy senioralnej z Koła. Zajęcia oparto na korespondencji wytworzonej w gettach prowincjonalnych Kraju Warty, w której znalazły się pierwsze ostrzeżenia o eksterminacji dokonywanej w obozie zagłady Kulmhof. Refleksja oscylowała wokół osobistego doświadczenia autorów listów, starających się zapisać swój sposób pojmowania gwałtownie następującej rzeczywistości, jak i zbiorowego doświadczenie całej wspólnoty skazanej na masową śmierć. Refleksji nad dokumentem osobistym jako źródłem do badań nad Zagładą poświęcono wykład Listy z Zagłady – świadectwa życia, nośniki pamięci, teksty kultury, który został oparty na korespondencji rodzinnej prowadzonej przez więźniów gett w Kraju Warty z członkami ich rodzin przebywających w getcie warszawskim na przełomie 1941 i 1942 r., a także na korespondencji rodzinnej prowadzonej w getcie warszawskim i białostockim.

W rozważania o różnorodności zapisów doświadczenia czasu Zagłady zostało wpisane również doświadczenie romskie, któremu poświęcono wykład pt. Zagłada Romów i Sinti – zapomniany Holokaust. Wykład, przybliżający temat eksterminacji europejskich Romów w latach II wojny światowej, został zaplanowany jako forma upamiętnienia 76. rocznicy deportacji ponad 4 tysięcy austriackich Romów i Sinti, więźniów tzw. obozu cygańskiego usytuowanego w Litzmannstadt Getto, do obozu śmierci Kulmhof i zamordowanych w mobilnych komorach gazowych między 2 a 9 stycznia 1942 r.

wyklad2

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wyjątkowymi świadectwami wytworzonymi przez ofiary i świadków Holokaustu – tekstami pisanymi, relacjami wideo, fotografiami, a także podzielić się własnym doświadczeniem – osobistym i rodzinnym z czasów II wojny światowej.

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o Holokauście oraz historii pierwszego na okupowanych ziemiach polskich niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, przywracanie i utrwalanie pamięci o wszystkich ofiarach Holokaustu, a także wzbudzenie refleksji o tym osobistym i zbiorowym doświadczeniu.

Zajęcia prowadziła Małgorzata Grzanka


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie