Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

76. rocznica założenia niemieckiego obozu śmierci Kulmhof

76. rocznica założenia niemieckiego obozu śmierci Kulmhof

Między 7 a 10 grudnia 1941 r. prawie 3 tys. kolskich Żydów, kobiet, mężczyzn i dzieci zostało przewiezionych do wsi Chełmno nad Nerem (niem. Kulmhof) i tam zamordowanych w samochodach-komorach gazowych.

8 grudnia rozpoczął się proces masowej i planowej eksterminacji ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty. Społeczność żydowska, mieszkająca w Kole od kilkuset lat, na zawsze zniknęła z krajobrazu miasta.

W 76. rocznicę Zagłady kolskich Żydów, Muzeum w Chełmnie nad Nerem zaprosiło uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole do udziału w projekcie edukacyjnym pt. 8.12.1941. Historia pierwszego transportu do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, którego celem było upamiętnienie pierwszych ofiar niemieckiego obozu zagłady, a także zachęcenie uczniów do osobistej refleksji nad moralnym wymiarem Zagłady oraz jej konsekwencjami dla współczesnego świata.

8 grudnia, w pierwszym dniu projektu, uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej poświęconej dziejom Żydów w Kole, od pierwszego osiedlenia się na ziemi kolskiej do czasu „pierwszego transportu” i eksterminacji w obozie śmierci Kulmhof, oraz miejscu Żydów w strukturze społeczno-gospodarczej miasta.

11 grudnia, drugiego dnia projektu, uczniowie odbyli spacer po śladach pamięci – miejscach związanych z życiem i Zagładą kolskich Żydów. W wybranych punktach miasta, odczytując świadectwa Zagłady tj. relacje żydowskich mieszkańców Koła, uczniowie zapoznali się z problematyką niemieckiej represji: ciężkich prac fizycznych, rozstrzeliwań, przymusowych przesiedleń z Koła do Izbicy lubelskiej nad rzeką Wieprz i getta wiejskiego w Bugaju, koncentracją w kolskim getcie oraz miejscami kultu religijnego.

Spacer zakończył się przy pomniku poświęconym lokalnej społeczności żydowskiej. Pomnik ten usytuowany jest w centrum Nowego Rynku, w pobliżu funkcjonujących przed okupacją niemiecką, dziś nieistniejących, dwóch synagog. Większej zwaną „pod blachą”, którą w pierwszych dniach wojny Niemcy podpalili, oskarżając o to Żydów, i mniejszej, którą Niemcy przekształcili najpierw w miejsce przetrzymywania osób wysiedlonych, następnie jako punkt etapowy dla transportów kierowanych do obozu zagłady Kulmhof, Upamiętniając pierwsze ofiary obozu Kulmhof, uczniowie zapalili znicze, złożyli kwiaty i oddali cześć pomordowanym. Kolejnym etapem projektu była wizyta studyjna w Miejscu Pamięci – Muzeum w Chełmnie nad Nerem.

13 grudnia uczniowie zwiedzili poobozową przestrzeń tragedii, gdzie zapoznali się z historią niemieckiego obozu śmierci oraz wzięli udział w zajęciach edukacyjnych o charakterze warsztatowym (prezentacja fragmentów filmów dokumentalnych, tekstów źródłowych, materialnych śladów pamięci). Obejrzeli także wystawę mobilną Kulmhof – pierwszy niemiecki obóz zagłady na ziemiach okupowanej Polski. Zajęcia pozwoliły jej uczestnikom na refleksję nad tragicznymi skutkami nieposzanowania życia ludzkiego.

W projekcie wzięli udział uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego pod opieką Pana Mieczysława Wojtasika.

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie