Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

W cieniu Auschwitz...

W cieniu Auschwitz...

Pod takim hasłem w dniach 20–21 listopada 2017 r. odbyło się w Berlinie seminarium zorganizowane przez Bundeszentrale für Politische Bildung (Federalna Centrala Kształcenia Politycznego).

 

W cieniu Auschwitz 1jpgDo udziału zaproszeni zostali przedstawiciele muzeów – miejsc pamięci oraz innych instytucji i organizacji, których celem jest upamiętnianie miejsc masowych zbrodnipopełnianych przez Niemców na Żydach w okresie drugiej wojny światowej w Europie Środkowo–Wschodniej.  Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie wraz z oddziałem: Muzeum byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem reprezentowali dr Anna Ziołkowska – dyrektor, oraz Bartłomiej Grzanka – adiunkt. Ze strony polskiej udział wzięli także przedstawiciele Państwowego Muzeum na Majdanku (oraz jego oddziałów: Muzeum byłego Obozu Zagłady w Sobiborze oraz Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu), ukraińską reprezentowali pracownicy Ukraińskiego Centrum Badań nad Holokaustem, białoruską – Międzynarodowe Miejsce Spotkań i Edukacji im. Johannesa Rau w Mińsku. Uczestnikami ze strony niemieckiej byli między innymi pracownicy muzeów – miejsc pamięci, instytutów naukowych i uczelni wyższych oraz przedstawiciele organizacji, fundacji i stowarzyszeń o charakterze edukacyjnym zainteresowanych organizowaniem wyjazdów studyjnych do miejsc pamięci w wyżej wspomnianych krajach.

W pierwszym dniu seminarium dr Anna Ziołkowska i Bartłomiej Grzanka przedstawili uczestnikom zarys dziejów niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz działalność muzeum, przy czym szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne podejmowane w placówce. W drugim dniu przedstawiciele muzeum wzięli udział w panelach dyskusyjnych poświęconych charakterystyce sprawców zbrodni – w szczególności członków niemieckich formacji policyjnych w okresie drugiej wojny światowej.

Seminarium zorganizowane przez federalną instytucję odpowiedzialną za edukację obywatelską było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji w miejscu pamięci jak również przekazania praktycznych informacji na temat możliwości współpracy na tym polu pomiędzy instytucjami  z obu krajów.

 W cieniu Auschwitz20171120 144524  W cieniu Auschwitz20171120 144642


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie