Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

II seminarium dydaktyczne „«Pamięć i edukacja».

II seminarium dydaktyczne „«Pamięć i edukacja».

W dniu 25 marca 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się II seminarium dydaktyczne „«Pamięć i edukacja».

Teki edukacyjne „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach 1941‒1943”. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele uczący w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy o okupacji niemieckiej w Wielkopolsce, położeniu ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty oraz funkcjonowaniu gett i obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. W naszym zamyśle spotkanie miało być także inspiracją w opracowaniu autorskiego wątku w przedmiotach takich jak: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, etyka.

Program obejmował następujące wystąpienia:

  • dr Anna Ziółkowska, „Polityka okupanta niemieckiego wobec ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty;
  • Bartłomiej Grzanka, Getta w prowincjonalne Kraju Warty;
  • Jacek Nawrocik ‒ Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach 1941‒1943 – zarys historyczny;
  • Renata Wełniak, Teki edukacyjne „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce” ‒ materiały dydaktyczne dla nauczycieli;
  • Michał Maćkowiak, Jacek Nawrocik „Pokolenia naznaczone wojną”. Archiwum Historii Mówionej – nagrania „Świadków czasu” jako źródło edukacji historycznej”;
  • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Problematyka obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w nowym programie nauczania – uwagi metodyczne (Instytut Historii UAM);

 

Część warsztatową poprowadziły:

  • Beata Buchwald ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Jestem wolny, kiedy nie muszę, jestem wolny, kiedy mogę”;
  • Roma Szymańska ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Tragiczne skutki propagandy i manipulacji językowej na podstawie źródeł historycznych dotyczących obozów pracy przymusowej dla Żydów”;
  • Anna Ciesielska ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Od bolesnych faktów do poruszającego tekstu kultury”.

 

W trakcie spotkania odbyła się promocja II tomu wydawnictwa multimedialnego „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce” z cyklu „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”. Organizatorami spotkania było Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz jego Oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Instytut Historii


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie