Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

W marcu br. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego Od Reichsautobahnlager Poggenburg do Kulmhof.

Projekt polega na organizacji jednodniowych wizyt studyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w miejscach pamięci: w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie. Celem wizyt jest zapoznanie uczestników z historią pierwszego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz z historią obozu pracy przymusowej w Żabikowie i ich znaczeniem w polityce eksterminacyjnej wobec ludności żydowskiej prowadzonej przez Trzecią Rzeszę, a także historią upamiętnienia miejsc i współczesnym funkcjonowaniem Muzeów-Miejsc Pamięci.

Wymiana objęła uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu i młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, którzy w dniu 25 maja 2016 r. odwiedzili Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Program pobytu w Muzeum w Żabikowie obejmował zwiedzanie miejsca pamięci, uczestnictwo w lekcji muzealnej poświęconej obozom pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach 1941‒1943, którą poprowadził adiunkt Jacek Nawrocik. Ponadto młodzież obejrzała spektakl teatralny „Modlitwa o świcie” w wykonaniu grupy teatralnej „Za kulisami” z V LO w Poznaniu. Scenariusz przedstawienia oparto na wspomnieniach więźniów osadzonych w obozach pracy przymusowej dla Żydów. Reżyserką inscenizacji była Roma Szymańska, nauczycielka języka polskiego i opiekunka grupy teatralnej „Za kulisami”.

W dniu 9 czerwca 2016 r. uczniowie V LO w Poznaniu odwiedzili miejsce pamięci w Chełmnie nad Nerem. Po zwiedzeniu muzeum grupa wzięła udział w wykładzie nt.  historii pierwszego niemieckiego obozu śmierci oraz w zajęciach "Niewiarygodne obrazy cierpienia. Dramat ofiar Kulmhof w świetle świadectw archiwalnych" przeprowadzonych przez adiunkta Bartłomieja Grzankę w dostosowanej do tego celu zmodernizowanej sali edukacyjnej w pawilonie muzealnym znajdującym się w lesie rzuchowskim.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym-miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn logo 

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie