Ułatwienia dostępu

Objazd naukowy

Objazd naukowy

W dniu 24 maja b.r. uczniowie Gimnazjum w Dąbiu wzięli udział w zorganizowanym przez Muzeum objeździe naukowym szlakiem miejsc związanych z martyrologią ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Objazd rozpoczęto od wizyty w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, gdzie w dniach od 9 do 12 stycznia 1942 r. zamknięci byli, przed wywiezieniem do Chełmna, kłodawscy Żydzi. Następnie młodzież odwiedziła stację kolejową w Kole, dokąd kierowano transporty ofiar z Litzmannstadt Getto, Nowy Rynek, na którym stała synagoga, do której przechodzili Żydzi ze stacji kolejowej, wieś Zawadkę, gdzie w młynie ofiary spędzały ostatnią noc w pierwszym okresie funkcjonowania obozu. Następnie grupa zwiedziła muzeum w Chełmnie. Ostatnim punktem było odwiedzenie miejsca pamięci w lesie rzuchowskim. W każdym ze wspomnianych miejsc uczniowie zapoznali się z dotyczącym go tekstem źródłowym, np. z relacją Uszera Taube na temat losu kłodawskich Żydów czy kolanina Jerzego Kruszyńskiego, który opisał dramatyczny przemarsz ofiar ze stacji w Kole do synagogi. Tekstom towarzyszyły kopie archiwalnych fotografii przedstawiających każde z miejsc na „drodze śmierci”.

Objazd zorganizowany został w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Objazd naukowy 1  Objazd naukowy 2


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie