Ułatwienia dostępu

Zakończenie projektu „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.”

17 grudnia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 r.

 

Chełmno nad Nerem 09 styczeń 2015 r.

17 grudnia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało aneks do umowy o dofinansowanie Projektu

pn. ”Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną„  współfinasowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”

Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Schematu I „Projekty inwestycyjne”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji 

wartość po zmianach                                      1 961 609,52  PLN                                                                                 

w tym środki z funduszu                                 1 742 052,28  PLN

Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 r.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie