Ułatwienia dostępu

Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. ETAP 2

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu...

 

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu:

 pn.”Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną. ETAP II”

jest to kontynuacja działań podjętych w 2013 r.

Projekt zakłada realizację następujących działań inwestycyjnych:

1. Konserwacja i ekspozycja ruin pałacu – Pałac stanowi najważniejszy element infrastruktury obozowej, gdzie mieścił się „korytarz śmierci” prowadzący wprost do bocznego wyjścia do którego podjeżdżały mobilne komory gazowe. Pilne wykonanie konserwacji w/w obiektu jest niezbędne w celu jego zabezpieczenia przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, wpływających na pogarszanie się ich stanu.

2. Rozbudowa istniejącego pawilonu obsługi historycznej – planowana jest rozbudowa istniejącego pawilonu o skrzydło przeznaczone na ekspozycję stałą i pomieszczenia techniczne wraz z biblioteką i pracownią naukową.

Projekt finansowany jest w ramach:

Osi priorytetowej 4 „Środowisko”
Działania 4.4. ”Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1.”Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu  5 900 200,00 PLN
W tym środki z funduszu       5 015 169,97 PLN
okres realizacji: 01.06.2016 r. – 15.06.2019 r.

 

ue loga


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie