Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Upamiętnienie zakładników polskich

Upamiętnienie zakładników polskich

15 listopada 2020 roku przypadła 81 rocznica rozstrzelania 56 zakładników polskich – pierwszych ofiar Lasu Rzuchowskiego.

Między połową września a połową listopada 1939 r., w ramach „Akcji Tannenberg” (Unternehmen Tannenberg) prowadzonej przez niemieckie jednostki operacyjne na obszarach wcielonych do III Rzeszy, w tym także w Kraju Warty, aresztowano, a następnie osadzono w kolskim więzieniu grupę polskich zakładników. Znaczną część z nich - 56 osób, przewieziono w dwóch transportach na teren Lasu Rzuchowskiego, gdzie zostali rozstrzelani.

Wzakladnicy2 wyniku akcji śmierć ponieśli przedstawiciele wszystkich klas społecznych, m.in. rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele miejscowej inteligencji – mieszkańcy powiatu kolskiego, którzy wyróżniali się postawą patriotyczną, szacunkiem wśród miejscowej ludności czy pozycją majątkową. Akcja ta określana również mianem „Akcja Inteligencja”, była jedną z licznych na okupowanych przez Niemców terenach, prowadzonych w celu zastraszania miejscowej ludności, a w konsekwencji zmierzająca do likwidacji elity narodu polskiego.

Po egzekucji ciała zamordowanych złożono w masowym grobie na terenie Lasu Rzuchowskiego. Ciała zamordowanych zakładników ekshumowano latem 1945 r. Ekshumacja była prowadzona pod kierunkiem sędziego Władysława Bednarza. Odbył się również wtedy pogrzeb ofiar z udziałem rodzin.

Dla upamiętnienia pomordowanych w 1991 r. na terenie Lasu Rzuchowskiego został wzniesiony pomnik-ołtarz, według projektu artysty-rzeźbiarza Jana Rassumowskiego. Dzięki prowadzonemu śledztwu w sprawie tej zbrodni oraz późniejszym badaniom udało się ustalić nazwiska 54 spośród 56 ofiar, których nazwiska umieszczone są na płycie pomnika.

W niedzielę 15 listopada pracownik Muzeum wspólnie z przedstawicielem rodzin ofiar, Józefem Bystrzyckim, upamiętnił zamordowanych przez złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznego znicza.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 15, 2020 was the 81st anniversary of the shooting of 56 Polish hostages - the first victims of Rzuchowski Forest.

Between mid-September and mid-November 1939, as part of the "Operation Tannenberg" (Unternehmen Tannenberg) conducted by German operational units in the areas incorporated into the Third Reich, including the Warta Land, a group of Polish hostages was arrested and then imprisoned in the Koło prison . Most of them - 56 people - were transported in two transports to the Rzuchowski Forest, where they were shot.

As a result of the action, representatives of all social classes were killed, incl. farmers, entrepreneurs, representatives of local intellectuals - Koło county inhabitants who stood out for their patriotic attitude, respect the local population and financial position. This action, also referred to as "Action Intelligence", was one of the numerous in the territories occupied by the Germans, carried out in order to intimidate the local population and, consequently, to liquidate the elite of the Polish nation.

After the execution, the bodies of the murdered were placed in a mass grave in the Rzuchowski Forest. The bodies of the murdered hostages were exhumed in the summer of 1945. The exhumation was led by judge Władysław Bednarz. The funeral of the victims with the participation of their families was also held then.

In order to commemorate those murdered in 1991, a monument-altar was erected in the Rzuchowski Forest, designed by artist-sculptor Jan Rassumowski. Thanks to the ongoing investigation into this crime and subsequent research, it was possible to establish the names of 54 out of 56 victims whose names are placed on the monument.

On Sunday, November 15, a Museum employee together with the representative of the victims' families, Józef Bystrzycki, commemorated those murdered by laying flowers and lighting a symbolic candle.


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie