Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Postęp prac

Postęp prac

Zbliżają się do końca prace związanie z realizacją projektu: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”

Zbliżają się do końca prace związanie z realizacją projektu pn. „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”  współfinasowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”
Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
Schematu I „Projekty inwestycyjne”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt planowano zakończyć w czerwcu 2015 roku, jednakże z uwagi na wielkie zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację projektu, dobrą współpracę z wykonawcą oraz sprzyjającą pogodę mamy nadzieję zakończyć wszystkie prace do grudnia 2014 roku.

Do miesiąca września wykonano około 80% zaplanowanych robót i obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, wraz z  wyposażaniem nowego pawilonu obsługi historycznej.

Poza pierwotnie planowanymi pracami Muzeum wykona jeszcze termomodernizacje budynku tzw. wagi w którym powstanie Centrum Obsługi Zwiedzających.

Całkowita wartość inwestycji
zostanie rozliczona po zakończeniu
projektu, a przewidywana wartość
po zmianach winna wynieść                                     1 966 405,00  PLN                                                                                 

w tym środki z funduszu                                            1 746 654,13  PLN

Las rzuchowski

Muzeum

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie