Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

,,Pamięć w polsko-niemieckiej wymianie uczniów” ‒ seminarium dla nauczycieli

,,Pamięć w polsko-niemieckiej wymianie uczniów” ‒ seminarium dla nauczycieli

W dniach od 1 do 6 marca odbywało się seminarium dla nauczycieli z Polski i Niemiec pt. ,,Pamięć w polsko-niemieckiej wymianie uczniów”.

Jego organizatorami byli Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Krajowy Instytut Kształcenia Nauczycieli i Rozwoju Szkół) z siedzibą w Hamburgu oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Od 3 do 5 marca główna część seminarium miała miejsce w Muzeum w Chełmnie nad Nerem. Priorytetem dla organizatorów spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu kultury pamięci, edukacji historycznej i jej roli w szkolnych programach nauczania w Polsce i Niemczech, możliwości korzystania z form pozaszkolnej edukacji historycznej, tworzenia projektów z młodzieżą oraz poznawania nowych metod pracy. Podczas seminarium podejmowano tematy związane z pamięcią o Holokauście, wizytami w Miejscach Pamięci, edukacją międzykulturową, a także organizacją projektów wymiany młodzieży od poszukiwania partnerów, opracowania planu do jego realizacji. Uczestnicy projektu, oprócz pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i tworzenia wspólnych partnerstw, mieli okazję zapoznać się z krajobrazem kulturowym regionów. Najważniejszymi punktami seminarium były wizyty w Warszawie (pierwszego dnia), Łodzi i Chełmnie: zwiedzenie Muzeum Historii Żydów Polskich, przejście śladami pamięci Żydów łódzkich oraz warsztaty, wykłady i dyskusje prowadzone przez pracowników Muzeum w Chełmnie oraz moderatorów z Niemiec i Polski.

Pobyt studyjny w Chełmnie poprzedziła wizyta w Łodzi, której celem było zapoznanie uczestników projektu nie tylko z historią miasta, ale również prezentacja instytucji zainteresowanych w swojej działalności edukacyjnej wymianą młodzieżową. Nauczyciele przeszli szlakiem pamięci Żydów łódzkich i niemieckich (w tym z Hamburga) przetrzymywanych w Litzmannstadt Getto. Wizytę rozpoczęto na Stacji Radegast, z której w czasie funkcjonowania obozu śmierci Kulmhof odjeżdżały transporty z ofiarami na stację kolejową w Kole. Po Stacji Radegast, oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi uczestników seminarium oprowadził kustosz Muzeum Andrzej Grzegorczyk. Następnie grupa seminarzystów poznawała topografię dawnego getta. Z historią przedwojennej, wielokulturowej i wielowyznaniowej Łodzi mogli sie oni zapoznać w Muzeum Historycznym Miasta Łodzi, usytuowanym w dawnym Pałacu Poznańskich. Po wystawie ,,Lodzer miszmasz”, znajdującej się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oprowadzał dr Adam Sitarek, który przybliżył również ofertę edukacyjną Centrum ze szczególnym uwzglednieniem przedsięwzięć realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami.

3 marca uczestników seminarium, na terenie Muzeum w Chełmnie, przywitała dr Anna Ziółkowska, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz Susanne Ehlers z Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung w Hamburgu, kierownik projektu. Z historią i topografią byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof grupę zapoznał kierownik Oddziału Bartłomiej Grzanka. Następnie uczestnicy seminarium wysłuchali wykładów oraz wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum: Getta prowincjonalne w Kraju Warty. Polityka wyniszczenia ‒ Bartłomiej Grzanka, Symbole Holokaustu ‒ ostatnie słowa Ofiar... ‒ Magdalena Babik, Muzeum-Miejsce Pamieci jako instytucja wspierająca edukację historyczną ‒ Małgorzata Grzanka. Kolejnym punktem seminarium był przejazd do miejsc wyznaczonych “kamieniami pamięci” na tzw. drodze śmierci: Koło-Zawadka-Powiercie-Chełmno, którą przebywały ofiary obozu.

Przez kolejne dwa dni trwały intensywne prace przygotowujące krok po kroku przyszłych uczestników polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami przyszłych partnerstw podzielili się trenerzy i koordynatorzy edukacyjnych projektów. Monika Kretschmann, tłumaczka i managerka, przybliżyła w jaki sposób zaplanować spotkania o tematyce historycznej, natomiast Piotr Kwiatkowski z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży prezentował możliwości oraz kryteria otrzymania wsparcia przy realizacji projektów polsko-niemieckich.

Ważnym punktem w dyskusji nad poszukiwaniem dróg do budowania wspólnej pamięci Polaków i Niemców było spotkanie z Andrzejem Dusiewiczem z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, kierownika Zespołu Redakcyjnego Projektu Europa. Nasza historia, polsko-niemieckiego podręcznika do nauki historii. W trakcie spotkania przyblizona została słuchaczom idea podręcznika oraz założenia metodyczne wydawanych cyklicznie tomów. Następnie rozważano o przyszłości edukacji w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu dialogu obu krajów.

Projekt zrealizowano przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)/Deutsch-Polonisches Jugendwerk (DPJW) i fundacji Austausch macht Schule.


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie