Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

„Odezwa do naszego przyszłego narodu…”

„Odezwa do naszego przyszłego narodu…”

Wystawa czasowa „Odezwa do naszego przyszłego narodu…” 70. rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem...

Wystawa czasowa „Odezwa do naszego przyszłego narodu…” 70. rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem upamiętnia przypadającą w 2015 r. 70. rocznicę ostatecznej likwidacji tego pierwszego, funkcjonującego na ziemiach polskich, obozu zagłady.

Punktem kulminacyjnym rozgrywających się na terenie obozu wydarzeń związanych z jego likwidacją była noc z 17 na 18 stycznia 1945 r. Dramatyczne wydarzenia do których wówczas doszło stanowią apogeum tragedii więźniów obozu. Celem ekspozycji jest przywrócenie pamięci o tych wydarzeniach. Jednocześnie stanowi ona próbę uwypuklenia tych zdarzeń, które w powszechnej świadomości zapisały się jako wyraz heroicznego oporu w obliczu śmierci, podejmowanego przez ostatnich więźniów. 

Narracja wystawy skupia się wokół problemu likwidacji obozu na przełomie 1944 i 1945 r. oraz losów jego ostatnich ofiar. Każdy z bloków przedstawia różne aspekty funkcjonowania obozu, na tle szerszego kontekstu historycznego. Wystawa stanowi zestawienie dwóch narracji: obiektywnej oraz subiektywnej – przedstawiającej wydarzenia widziane oczami ówczesnych więźniów. 

Prezentowane na wystawie fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów własnych Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.Ważnym elementem przekazu jest również sama forma wystawy, zaprojektowana przez artystę plastyka Wawrzyńca Kozickiego. 

Gdzie: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno 59a, 62-660 Dąbie

Wernisaż wystawy: 16 stycznia 2015 r. godz. 11.00

Wystawa udostępniona: 17 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Muzeum:

kwiecień–wrzesień: 9.00–17.00 (wtorek–niedziela)

październik–marzec: 9.00–15.00 (wtorek–niedziela)

Organizator: Muzeum Martyrologicznie w Żabikowie

Kurator: Andrzej Grzegorczyk

Oprawa plastyczna: Wawrzyniec Kozicki


Wystawy czasowe

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie