Listopad – „Widok na dachy”

Listopad – „Widok na dachy”

„Widok na dachy” autorstwa Harry'ego Danielsa, to nowy, cenny nabytek placówki. Nieznany wcześniej wizerunek miasta Koła, Muzeum nabyło w jednym z domów kolekcjonerskich w Stanach Zjednoczonych.

Nowy obiekt w zbiorach muzealnych

Harry Daniels (Herszel Danielewicz),
Widok na dachy
akwaforta, karton
wym. planszy 25,2x32,2 cm
wym. sceny 17x22 cm
sygnowany podpisem artysty
sygn. MMŻ/CH 1451

Harry Daniels, znany jako Herszel Danielewicz, urodził się w Kole. Szereg lat spędził za granicą.

Prezentowana scena przedstawia widok na dachy najważniejszych budynków sakralnych miasta: kościół farny (wybudowany w stylu gotyckim na przełomie XIV i XV w.), kościół klasztorny oo. Bernardynów (w stylu późnogotyckim z barokowymi nadbudowaniami), synagoga (zwana pod blachą, 2. poł. XIX w.) i zabudowań mieszkalnych z charakterystycznymi dwuspadowymi dachami.

Odtworzona topografia nie odpowiada rzeczywistemu planowi. Kadr jest mocno zawężony. Liczne kreślenia zwłaszcza w partii dolnej sceny – tworzy pierwszy plan.

Passe-partout z widocznymi ubytkami przy krawędziach. W narożach widoczne również ślad po podklejeniu sugerujące łączenie planszy w cykl prac. Świadczy o tym także paginacja „nr 6” w lewym dolnym rogu.

Grafika mogła powstać w latach 30. lub 40. Wskazują na to dwa czynniki. W 1932 roku Daniels był niezwykle aktywny. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych wystawiał obrazy w warszawskiej Zachęcie oraz w swoim rodzinnym mieście Kole, poprzedzone spotkaniem z jego mieszkańcami. Ta i inne z prac, znane z cyklu o nazwie „Z dawnego życia Żydów” można traktować jako wyraz upamiętnienia zgładzonej kilkutysięcznej społeczności miasta.

Najprawdopodobniej wojnę przeżył w Stanach Zjednoczonych. Dostępne informacje o artyście są szczątkowe. Nie jest również znana data jego śmierci, choć spotyka się błędne datowanie 1941 lub 1942 łączące Harry'ego z innym artystą-pisarzem Herszem Danielewiczem z Łodzi, zmarłym w warszawskim getcie.

Jego pracownia uległa pożarowi, niszcząc znaczny dorobek artystyczny Danielsa.

Grafika „Widok na dachy” będzie ważnym elementem wystawy czasowej „Życie kolskich Żydów sprzed lat…” przygotowywanej przez Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie