Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Kwiecień – Relikty krematorium w lesie rzuchwskim

Kwiecień – Relikty krematorium w lesie rzuchwskim

wym. 17 ×17 m

gł. ok. 3,5 – 4,5 m

cegła, zbrojony beton

Kwatera IV

 

SS-Sonderkommando Kulmhof latem 1942 r. przystąpiło do niszczenia i zacierania śladów swoich zbrodni w lesie rzuchowskim, gdzie nagromadzone w masowych mogiłach zwłoki ofiar zaczęły fermentować.

„Nadto wyziewy były tak silne, że uniemożliwiały przyjmowanie nowych transportów. Musiano więc szukać środków zaradczych. Przystąpiono wówczas do spalania zwłok” – pisał w powojennym sprawozdaniu ze śledztwa w sprawie obozu zagłady w Chełmnie Władysław Bednarz, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

ArcheoNajpierw Niemcy próbowali pozbyć się ciał za pomocą środków wybuchowych, następnie formy pośredniej, czyli dołów paleniskowych, w końcu zdecydowano się na wydajniejsze piece krematoryjne. Ich budowę nadzorował SS-Hauptscharführer Johannes Runge. W tym celu miał nawet zamówić 60 tys. cegieł szamotowych z fabryki wyrobów ceramicznych Freudenreicha w Kole, pozostającej pod niemieckim zarządem.

Dwa krematoria zbudowano po wizycie w Chełmnie Rudolfa Hössa (16 września 1942 r.), komendanta obozu Auschwitz, który obserwował „stację doświadczalną pieców polowych”.

Miały kształt regularnego prostokąta, ze ścianami zwężającymi się ku dołowi. W narożach odkryto betonowe rury, którymi doprowadzano powietrze do podtrzymywania ognia. Zwieńczone były kominami, z których dym unosił się wysoko nad lasem.

11 kwietnia 1943 r., krematoria wysadzono w powietrze, co wiązało się z likwidacją obozu (uruchomiony ponownie wiosną 1944 r.) i opuszczeniem jego terenu przez komando.

 

 

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie