Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

In memoriam doktor Dawid Marszewski

In memoriam doktor Dawid Marszewski

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Dawida Marszewskiego, niezwykle utalentowanego artysty młodego pokolenia. Urodził się w Kole, gdzie z wyróżnieniem ukończył tamtejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Następnie podjął studia na Wydziale Malarstwa i Rysunku poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. W 2016 roku obronił pracę dyplomową, która otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Najlepszych Dyplomów Uczelni Artystycznych ArtNoble. W 2019 roku na tej uczelni uzyskał tytuł doktora sztuk – dysertacja Figury współczucia: zwrot empatyczny w sztuce współczesnej.

W swojej twórczości często odnosił się do kategorii wzniosłości nacechowanej transcendentnym odczuwaniem cierpienia, współczucia i tego, co niewidoczne, niepostrzegalne, będące bodźcem do wglądu w naturę i byt człowieka. Był wnikliwym obserwatorem otaczającego go świata, intelektualistą, dla którego sztuka jako narzędzie, oprócz warstwy materialnej, stanowiła element procesu badawczego, angażując widza do zadawania pytań o codzienność, tożsamość, wyobcowanie.

„Pamiętam z dzieciństwa wyprawy rodzinne do różnych »atrakcyjnych« miejsc, wśród których było oddalone 10 kilometrów od mojej miejscowości Chełmno. W rodzinnym albumie zachowały się̨ zdjęcia z tych wypraw. Na jednym z nich stoję̨ w letnim ubraniu; jedną ręką trzymam Tatę̨ za rękę̨, a drugą wskazuję w kierunku wyłaniającej się w oddali polany. Stoimy w okolicy wielkiego monumentu. Są tu ścieżki spacerowe, lapidarium z macew przywiezionych z Turku, krzewy dzikiej róży i małe muzeum. A ja na zdjęciu wyciągam rękę i wskazuję na drugą polanę. Tam dalej już nie, tam nic nie ma – brzmi mi dzisiaj jakby odpowiedź na moje pytanie” (Dawid Marszewski, tekst do wystawy Kątem oka, 2015).

W swoim dorobku posiadał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą. Jego prace wystawiano m.in.: na V Biennale Sztuki Współczesnej w Odessie, XI Biennale Sztuki Współczesnej w Dreźnie, w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu czy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W 2015 roku prezentował wystawę Kątem oka w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

Na ekspozycji zgromadzono wówczas dziesięć prac, w których artysta podejmuje temat pamięci po Holokauście, a także miejsc, fizycznych przestrzeni, zranionych tym zdarzeniem. Jeden z dwustronnych obrazów Tam dalej już nie, tam nic nie ma, ukazywał idylliczny, sztampowy krajobraz (miejsce po) z ukrytą po drugiej stronie podobrazia mapą wykopalisk archeologicznych. Z kolei obraz otwierający wystawę, o takim samym tytule, jest bezpośrednio zapożyczonym kadrem z ponad dziewięciogodzinnego filmu dokumentalnego Shoah Claude’a Lanzmanna zrealizowanego w 1985 roku. Obraz ten znajduje się w zbiorach Muzeum w Chełmnie nad Nerem.

Marszewski zawodowo związany był z UAP, pełnił obowiązki asystenta w XII Pracowni Malarstwa. Był osobiście i twórczo zaangażowany w życie uczelni, ale także związany, chociażby poprzez wystawy czy inne aktywności artystyczne ze swoim rodzinnym miastem, Kołem. Jego twórczość, którą można opisać jako niedookreśloną, wymykającą się schematom „od-do”, metafizyczną, łączyła swobodnie malarstwo z filmem, instalacją i performancem. Szczególnie teraz, w zetknięciu ze śmiercią artysty, odbierana jest jej głębia treści.

Był wielokrotnie odznaczany, w 2018 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki przyznawany przez redakcję Głosu Wielkopolskiego i Stypendium Artystyczne Miasta Poznania. Wśród innych zasług można wymienić, podając za uczelnią: stypendysta Rektora UAP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Rady Ministrów. Zdobywca nagrody artystycznej ExkluzivPrize2013 przyznawanej przez magazyn Exkluziv. Otrzymał wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych. Trzykrotnie nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Artystycznej: Nowy Obraz-Nowe Spojrzenie, wielu innych.

 

 

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie