Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zakończenie projektu „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.”

17 grudnia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 r.

 

Chełmno nad Nerem 09 styczeń 2015 r.

17 grudnia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało aneks do umowy o dofinansowanie Projektu

pn. ”Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną„  współfinasowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”

Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Schematu I „Projekty inwestycyjne”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji 

wartość po zmianach                                      1 961 609,52  PLN                                                                                 

w tym środki z funduszu                                 1 742 052,28  PLN

Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 r.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie