Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

fot. Mieczysław Szurgot
Projekt inwestycyjny Muzeum

Projekt inwestycyjny Muzeum

W dniu 17 grudnia 2013 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn.
Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego....”

W dniu 17 grudnia 2013 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. 
Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”

współfinasowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”
Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
Schematu I „Projekty inwestycyjne”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013
Całkowita wartość Projektu
(po zmianie aneks pierwszy
z dnia 29/01/2014)                       1 886 098,30 PLN
W tym środki z funduszu             1 746 654,13 PLN

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, poprzez należyte zachowanie niezwykle cennego historycznie i kulturowo obiektu jakim jest pierwsze miejsce Zagłady z okresu II Wojny Światowej. Zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej przyczyni się również do zwiększenia udziału społeczeństwa w korzystaniu z dziedzictwa kulturowego regionu; podniesienia świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej.

Osiągnięcie głównego celu projektu możliwe jest poprzez osiągnięcie celów pośrednich, w tym:

  • poprawa stanu infrastruktury,
  • podniesienie dostępności dla zwiedzających,
  • poprawa obsługi ruchu turystycznego,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej Muzeum,
  • poprawa zabezpieczenia zbiorów muzealnych,
  • stworzenie zaplecza dla wolontariuszy, potencjalnych współpracowników (zajęcia edukacyjne),
  • zwiększenie efektywności i możliwości współpracy z środowiskami zewnętrznymi (szkoły, uczelnie).

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kumholf w Chełmnie nad Nerem (Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie) jest jednym z najważniejszych obozów natychmiastowej zagłady Żydów na terenie Polski (był to pierwszy i najdłużej funkcjonujący obóz tj.: od 8 grudnia 1941 roku do 17 stycznia 1945 roku, w którym eksterminacji dokonywano przy pomocy spalin – 200 tys. ofiar). Dzisiaj stanowi kluczowe miejsce w historii Holocaustu, o międzynarodowej randze.

Muzeum obejmuje dwa miejsca:

Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, obejmujący fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r.

Las – Las Rzuchowski na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętnienia gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 roku, pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem i ołtarzem.

W wyniku przetargu w dniu 8 stycznia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Chełmnie nad Nerem i Lesie Rzuchowskim”  z Przedsiębiorstwem K.J.S. Krzysztof Szurgot 62-600 Koło ul. Konarskiego 26 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie