Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Postęp prac

Postęp prac

Zbliżają się do końca prace związanie z realizacją projektu: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”

Zbliżają się do końca prace związanie z realizacją projektu pn. „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”  współfinasowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”
Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
Schematu I „Projekty inwestycyjne”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt planowano zakończyć w czerwcu 2015 roku, jednakże z uwagi na wielkie zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację projektu, dobrą współpracę z wykonawcą oraz sprzyjającą pogodę mamy nadzieję zakończyć wszystkie prace do grudnia 2014 roku.

Do miesiąca września wykonano około 80% zaplanowanych robót i obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, wraz z  wyposażaniem nowego pawilonu obsługi historycznej.

Poza pierwotnie planowanymi pracami Muzeum wykona jeszcze termomodernizacje budynku tzw. wagi w którym powstanie Centrum Obsługi Zwiedzających.

Całkowita wartość inwestycji
zostanie rozliczona po zakończeniu
projektu, a przewidywana wartość
po zmianach winna wynieść                                     1 966 405,00  PLN                                                                                 

w tym środki z funduszu                                            1 746 654,13  PLN

Las rzuchowski

Muzeum

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie