Wielkość tekstu:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1
Ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.chelmno-muzeum.eu/.
Administratorem strony jest Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń, NIP: 7771784693.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2
Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi poprzez formularze dostępne na Stronie.
Administrator gwarantuje zachowanie poufności wszelkich przekazanych mu przez Użytkownika danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotem trzecim, z wyjątkiem przechowywania danych osobowych na serwerze home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 
70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
Zebrane dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji zadań statutowych Muzeum, w tym działalności edukacyjnej, naukowej oraz administracyjnej.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawienia oraz usunięcia ich w każdym momencie i nieodpłatnie. Użytkownik ma prawo do anonimizacji swoich danych, co oznacza możliwość pozostania nieidentyfikowalnym.

3
Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Więcej przeczytaj w naszej Polityce cookies.

Wielkość tekstu:

 

Chełmno
1/04 – 30/09
Tuesday–Sunday: 9 am–5 pm
Monday: close
1/10 – 31/03
Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

The last visitors are admitted an half hour before the closing time. 

Las Rzuchowski

The area is open for visitors