Podsumowanie projektu „Poszukując prawdy...

Podsumowanie projektu „Poszukując prawdy...

Podsumowanie projektu „Poszukując prawdy – badania bezinwazyjne na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”

Od 21 września ubiegłego roku Muzeum w Chełmnie wraz z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Komisją Rabiniczną do Spraw Cmentarzy realizowało projekt badawczy "Poszukując prawdy – badania bezinwazyjne na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem" finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach programu „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

W ramach projektu wykonano badania georadarowe przy spichlerzu na terenie poobozowym w Chełmnie. Na terenie „obozu leśnego” w lesie rzuchowskim za pomocą georadaru i magnetometru przebadano fragmenty tzw. IV Kwatery, podjęto także próbę ustalenia przebiegu torów kolejki wąskotorowej na obecnym parkingu. Ponadto na budynkach pawilonu w lesie rzuchowskim i punktu obsługi zwiedzających w Chełmnie zawisły plansze przedstawiające zdjęcia lotnicze terenu obozu z okresu drugiej wojny światowej oraz współczesne ukazujące zmiany, jakie zaszły na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Przygotowano również ulotki w alfabecie Braille'a na temat Muzeum oraz samego projektu, dostępne w siedzibie Muzeum w Chełmnie.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu zaprezentowane zostały w publikacji „Obóz zagłady Kulmhof. Multidyscyplinarne badania na terenie miejsc pamięci w Chełmnie i lesie rzuchowskim” autorstwa Sebastiana Różyckiego (Politechnika Warszawska), Agnieszki Nieradko (Komisja Rabiniczna) i Bartłomieja Grzanki (Muzeum w Chełmnie). W pracy, prócz rysu historycznego obozu i podsumowania stanu badań archeologicznych prowadzonych dotychczas na terenach poobozowych, zawarte zostały wyniki kwerendy danych przestrzennych i badań bezinwazyjnych wykonanych w 2020 r. Na ich podstawie dokonano próby odtworzenia topografii obozu. W tym celu wykorzystano m. in. nieznane i niepublikowane wcześniej fotografie lotnicze z obu okresów funkcjonowania ośrodka w Chełmnie.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w siedzibie Muzeum.

 


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie