Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Październik – Znaczek z herbem Berlina

Październik – Znaczek z herbem Berlina

miedź, emalia, wym. 2,1 x 1,5 cm, jama 4

Jesienią 1941 r. Adolf Hitler podjął decyzję o nieprzesiedlaniu Żydów na tereny zajęte podczas kampanii przeciwko Związkowi Radzieckiemu, w zamian trafić mieli oni tymczasowo do Kraju Warty.

Decyzja ta mogła się wiązać z wiedzą na temat planowanego wymordowania części Żydów w Warthegau, co skutkowałoby „zwolnieniem się miejsca” dla Żydów przesiedlanych z Europy Zachodniej. Arthur Greiser wystąpił do Heinricha Himmlera o zgodę na zagładę części Żydów uwiezionych w gettach na podległym mu terenie. Zgodę taką uzyskał pomiędzy końcem lipca a połową września 1941 r. Zgładzonych miało zostać 100 tys. „niezdolnych do pracy” osób.

Hitler nakazał deportację niemieckich, austriackich i czeskich Żydów (ok. 60 tys. osób) do getta łódzkiego 17 września. Ostatecznie w okresie od 16 października do 3 listopada wsiedlono do getta 19.954 Żydów. Większość z nich zginęła w Kulmhof w maju 1942 r.

 

Transporty Żydów z Rzeszy i Protektoratu Czech i Moraw do getta łódzkiego:

 

Wiedeń: 16, 24, 28, 29 października, 3 listopada                 Razem: 4.999 osób

Berlin: 18, 25, 30 października                                             Razem: 4.054 osoby

Luksemburg (wcielony do Rzeszy): 18 października                             512 osób

Praga: 19, 22, 27 października, 1, 3 listopada                     Razem: 4.999 osób

Frankfurt nad Menem: 21 października                                             1.186 osób

Kolonia: 23, 30 października                                                Razem: 2.012 osób

Emden: 25 października                                                                        122 osoby

Hamburg: 26 października                                                                  1.063 osoby

Düsseldorf: 28 października                                                               1.007 osób

 

Wśród tysięcy rzeczy osobistych ofiar obozu znalezionych podczas prac archeologicznych na terenach poobozowych w Chełmnie i lesie rzuchowskim nieliczną grupę stanowią obiekty, które możemy powiązać z Żydami deportowanymi jesienią 1941 r. do Litzmannstadt Getto. Jednym z nich jest znaczek w kształcie tarczy herbowej z godłem Berlina – wspiętym niedźwiedziem. Pod herbem na białym polu napis: BERLIN. Na wykonanym z miedzi znaczku widać ślady emalii. Obiekt został znaleziony podczas eksploracji jamy śmietniskowej nr 4 na terenie dawnego majątku w Chełmnie w 2003 r. To właśnie w tej jamie odkryto najwięcej obiektów łączonych z Żydami zachodnioeuropejskimi.

 

 


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie