Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Kwiecień – Relikty krematorium w lesie rzuchwskim

Kwiecień – Relikty krematorium w lesie rzuchwskim

wym. 17 ×17 m

gł. ok. 3,5 – 4,5 m

cegła, zbrojony beton

Kwatera IV

 

SS-Sonderkommando Kulmhof latem 1942 r. przystąpiło do niszczenia i zacierania śladów swoich zbrodni w lesie rzuchowskim, gdzie nagromadzone w masowych mogiłach zwłoki ofiar zaczęły fermentować.

„Nadto wyziewy były tak silne, że uniemożliwiały przyjmowanie nowych transportów. Musiano więc szukać środków zaradczych. Przystąpiono wówczas do spalania zwłok” – pisał w powojennym sprawozdaniu ze śledztwa w sprawie obozu zagłady w Chełmnie Władysław Bednarz, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

ArcheoNajpierw Niemcy próbowali pozbyć się ciał za pomocą środków wybuchowych, następnie formy pośredniej, czyli dołów paleniskowych, w końcu zdecydowano się na wydajniejsze piece krematoryjne. Ich budowę nadzorował SS-Hauptscharführer Johannes Runge. W tym celu miał nawet zamówić 60 tys. cegieł szamotowych z fabryki wyrobów ceramicznych Freudenreicha w Kole, pozostającej pod niemieckim zarządem.

Dwa krematoria zbudowano po wizycie w Chełmnie Rudolfa Hössa (16 września 1942 r.), komendanta obozu Auschwitz, który obserwował „stację doświadczalną pieców polowych”.

Miały kształt regularnego prostokąta, ze ścianami zwężającymi się ku dołowi. W narożach odkryto betonowe rury, którymi doprowadzano powietrze do podtrzymywania ognia. Zwieńczone były kominami, z których dym unosił się wysoko nad lasem.

11 kwietnia 1943 r., krematoria wysadzono w powietrze, co wiązało się z likwidacją obozu (uruchomiony ponownie wiosną 1944 r.) i opuszczeniem jego terenu przez komando.

 

 

 


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie