Accessibility Tools

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Zapraszamy do wspólnego udziału w odkrywaniu

„Monumentu Pamięci” Lasu Rzuchowskiego

w 60. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Faszyzmu. Poszukujemy wszelkich materiałów związanych z Pomnikiem!

Moneta i guzik od munduru
Moneta i guzik od munduru

Czerwiec - Moneta i guzik od munduru

W czerwcu wspominamy dzieci czeskie – jedne z najmłodszych ofiar obozu Kulmhof.

W zbiorach Muzeum znajdują się artefakty takie jak zabawki, garnuszki czy fragmenty ubrań, ale nie możemy łączyć ich bezpośrednio z tragicznymi losami małych mieszkańców wsi Lidice i Ležáky. Przedmiotami pośrednio związanymi z tematem przedwojennej Republiki Czechosłowackiej są moneta i guzik od munduru prezentowane w jednej z gablot na wystawie stałej Muzeum. 

Mosiężna moneta o nominale 5 halerzy pochodzi z 1923 r., w 2014 r. poddano ją konserwacji. Awers przedstawia heraldycznego dwuogonowego lwa z koroną i słowackim herbem (góry z krzyżem Cyryla i Metodego) na piersiach. W otoku inskrypcja „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ”. Na rewersie w górnym polu monety widoczny fragment Mostu Karola w Pradze, poniżej zarysowane faliste linie symbolizujące rzekę Wełtawę. Projektantem monety o tym nominale był ceniony artysta-rzeźbiarz (także medalier) Otakar Španiel. Moneta została znaleziona podczas prac archeologicznych na terenie poobozowym w Chełmnie w 2004

Na guziku wojskowym przedstawiono wpisane w okrąg dwa skrzyżowane ukośnie miecze rzymskie. Tło podzielono na cztery szrafowane pionowo i poziomo pola. Z tyłu tzw. uszko pozwalające przymocować guzik do munduru. Podobnie jak moneta wykonany w technice odlewu mosiądzowanego. Guzik wydobyto podczas wykopalisk prowadzonych w Chełmnie
w 2002 r.


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie