WYSTAWA ONLINE

PIERWSZE OFIARY

Życie kolskich Żydów sprzed lat…

Image

Autor-kurator

Magdalena Babik

 

Nadzór merytoryczny

Bartłomiej Grzanka

 

Oprawa plastyczna (wersja online)

Krzysztof Spychał

 

Tłumaczenie

z języka hebrajskiego Olga Polichnowska

 

Organizator

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

 

Materiały źródłowe pochodzą ze zbiorów:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

Biblioteka Narodowa

Instytut Pamięci Narodowej

Yad Vashem Institute

United States Holocaust Memorial Museum

YIVO Institute for Jewish Research

Ghetto Fighters' House

Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution

Starostwo Powiatowe w Kole

Urząd Miejski w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Osoby prywatne


© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie