Wielkość tekstu:

Wystawa czasowa „Odezwa do naszego przyszłego narodu…” 70. rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem...

Wystawa czasowa „Odezwa do naszego przyszłego narodu…” 70. rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem upamiętnia przypadającą w 2015 r. 70. rocznicę ostatecznej likwidacji tego pierwszego, funkcjonującego na ziemiach polskich, obozu zagłady.

Punktem kulminacyjnym rozgrywających się na terenie obozu wydarzeń związanych z jego likwidacją była noc z 17 na 18 stycznia 1945 r. Dramatyczne wydarzenia do których wówczas doszło stanowią apogeum tragedii więźniów obozu. Celem ekspozycji jest przywrócenie pamięci o tych wydarzeniach. Jednocześnie stanowi ona próbę uwypuklenia tych zdarzeń, które w powszechnej świadomości zapisały się jako wyraz heroicznego oporu w obliczu śmierci, podejmowanego przez ostatnich więźniów. 

Narracja wystawy skupia się wokół problemu likwidacji obozu na przełomie 1944 i 1945 r. oraz losów jego ostatnich ofiar. Każdy z bloków przedstawia różne aspekty funkcjonowania obozu, na tle szerszego kontekstu historycznego. Wystawa stanowi zestawienie dwóch narracji: obiektywnej oraz subiektywnej – przedstawiającej wydarzenia widziane oczami ówczesnych więźniów. 

Prezentowane na wystawie fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów własnych Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.Ważnym elementem przekazu jest również sama forma wystawy, zaprojektowana przez artystę plastyka Wawrzyńca Kozickiego. 

Gdzie: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno 59a, 62-660 Dąbie

Wernisaż wystawy: 16 stycznia 2015 r. godz. 11.00

Wystawa udostępniona: 17 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Muzeum:

kwiecień–wrzesień: 9.00–17.00 (wtorek–niedziela)

październik–marzec: 9.00–15.00 (wtorek–niedziela)

Organizator: Muzeum Martyrologicznie w Żabikowie

Kurator: Andrzej Grzegorczyk

Oprawa plastyczna: Wawrzyniec Kozicki

Wielkość tekstu:

 

Chełmno
1/04 – 30/09
Tuesday–Sunday: 9 am–5 pm
Monday: close
1/10 – 31/03
Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

The last visitors are admitted an half hour before the closing time. 

Las Rzuchowski

The area is open for visitors