Poster Dzieje niepamięci
Wielkość tekstu:

Poster naukowy: Dzieje niepamięci. Powojenne losy byłego majątku w Chełmnie nad Nerem (1945–1998)


Ekspozycja jest próbą przywrócenia pamięci o powojennych losach dawnego majątku ziemskiego w Chełmnie nad Nerem, stanowiących jedną z najsmutniejszych kart w dziejach upamiętnienia Zagłady w skali kraju. Pomimo kluczowego znaczenia tego zespołu dworskiego dla działalności obozu miejsce to po zakończeniu wojny zostało całkowicie zapomniane. Dodatkowego, wyjątkowego charakteru powojennej „niepamięci” chełmińskiego ośrodka, nadaje fakt zawłaszczenia jego przestrzeni na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej. Bezpośrednio po wojnie lokalne władze postanowiły bowiem o utworzeniu na tym terenie bazy rolniczej Gminnej Spółdzielni. Podjęta wówczas decyzja w sposób zasadniczy wpłynęła na „wymazanie” wojennych losów tego miejsca, stanowiąc przykład skrajnej formy deprecjacji pamięci o Zagładzie. Prezentowane fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień, pochodzą ze zbiorów: Urzędu Gminy Dąbie (UG Dąbie), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Ikonograficznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (AI ROPWiM) oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, oddziału Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Gdzie: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno 59a, 62-660 Dąbie

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Muzeum:

kwiecień–wrzesień: 9.00–17.00 (wtorek–niedziela)

październik–marzec: 9.00–15.00 (wtorek–niedziela)

Organizator: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Autorzy: Małgorzata Grzanka, Andrzej Grzegorczyk

Oprawa plastyczna: Krzysztof Spychał

 

pdfPobierz poster »

 

Wielkość tekstu:

 

Chełmno
1/04 – 30/09
Tuesday–Sunday: 9 am–5 pm
Monday: close
1/10 – 31/03
Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

The last visitors are admitted an half hour before the closing time. 

Las Rzuchowski

The area is open for visitors