Ułatwienia dostępu

Uczestnicy projektu „Oheň (bez)naděje” z wizytą w Muzeum

Uczestnicy projektu „Oheň (bez)naděje” z wizytą w Muzeum

W dniu 25 czerwca 2014 r. Muzeum gościło czeską młodzież uczestniczącą w projekcie „Oheň (bez)naděje”.

Celem realizowanego od kilku lat programu, jest przybliżenie uczestnikom losów dzieci z Lidic i Ležáków zamordowanym w obozie Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

W czerwcu 1942 r. oddziały niemieckie zniszczyły Lidice i Ležáki, dwie niewielkie czeskie miejscowości. Uczyniono to w ramach represji, po dokonanym 27 maja 1942 r. zamachu w którym zginął Reinhard Heydrich, protektor Czech i Moraw. W ramach odwetu dokonano masakry ludności cywilnej obydwu miejscowości, a grupę kilkudziesięciorga dzieci przekazano do „zniemczenia”.  Zostały one wysłane do Łodzi (w ówczesnym tzw. Kraju Warty) i osadzone w obozie przesiedleńczym przy ul. Gneisenaustrasse 41 (obecnie 28. Pułku Strzelców Kaniowskich). Kilkoro z nich zostało wybranych i oddanych niemieckim rodzinom na wychowanie. Resztę grupy przekazano łódzkiemu gestapo, gdzie podjęto decyzję o ich „specjalnym potraktowaniu”. Nie są znane dalsze losy dzieci ale liczne poszlaki świadczą, że zostały one wysłane do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, gdzie poniosły śmierć.  

Tegoroczna wizyta młodzieży, stanowiła zakończenie kilkudniowego programu. W trakcie którego grupa podążała śladami tragedii dzieci, mogąc zapoznać się z ich losami. W Muzeum uczestnicy zapoznali się z historią obozu oraz wzięli udział w krótkiej uroczystości, poświęconej pamięci czeskich ofiar obozu Kulmhof. Złożyli również wieńce na symbolicznej mogile dzieci z Lidic i Ležáków. 

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.csol.cz/domains/csol.cz/images/Kalendar/2014/Ohen.jpg 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie